Victimele traficului sunt persoane care vin din diferite medii, au diferite experiențe de viață și situația lor legată de trafic este abordată diferit. Îngrijirea și sprijinul victimelor trebuie să reflecte diversitatea dată atunci când se oferă îngrijire comprehensivă care abordează nevoile individuale ale acestora, pe măsură ce persoanele încep să își refacă viețile. Pachetul comprehensiv de asistență trebuie să includă îngrijiri din partea unor asistenți sociali profesioniști, care sunt instruiți să lucreze cu victimele traficului de persoane. Îngrijirea ajustată nevoilor individuale ale fiecărei persoane reduce vulnerabilitatea acesteia de a fi re-traficată sau exploatată în continuare și va asigura integrarea pe termen lung în comunitate și incluziunea socială.

File Type: pdf
Categories: română
Tags: Civil Society, Criminal Justice, Social Service Providers, Supporting and Assisting Victims, Working with Victims
[