Ofiary handlu ludźmi to osoby o różnym pochodzeniu, doświadczeniach życiowych i reakcjach na sytuację, w której się znalazły. Pomoc i wsparcie udzielane ofiarom powinny odzwierciedlać tę różnorodność w formie kompleksowej opieki odpowiadającej na indywidualne potrzeby osób, które doświadczyły tego procederu, aby mogły odbudować swoje życie. Kompleksowy pakiet wsparcia powinien obejmować opiekę profesjonalnych pracowników socjalnych wyszkolonych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi. Opieka przygotowana z myślą o indywidualnych potrzebach każdej ofiary handlu ludźmi zmniejsza ryzyko ponownego wykorzystania ich lub wyzysku oraz ma na celu zapewnić długoterminową reintegrację i włączenie społeczne.

File Type: pdf
Categories: polski
Tags: Civil Society, Criminal Justice, Social Service Providers, Supporting and Assisting Victims, Working with Victims
[